Mariborski župan dr. Alojzij Juvan in njegov čas

Naslovnica monografije Mariborski župan dr. Alojzij Juvan in njegov časDr. Alojzij Juvan (1886–1960) je bil sin preprostih kmečkih staršev z Vač. Po končanem študiju prava v Gradcu in na Dunaju ga je kot odvetniškega pripravnika v Mariboru dohitela prva svetovna vojna. Po bojih na fronti in vojnem ujetništvu se je vrnil v Maribor in se tu za stalno naselil. Odprl je uspešno odvetniško pisarno in si ustvaril družino.

Politično je pripadal katoliškemu političnemu taboru. Leta 1924 je bil prvič izvoljen v mariborski občinski svet, leta 1928 pa za župana. Na tem položaju je ostal do novembra 1931, ko so ga zaradi sprememb v državni politiki v času kraljeve diktature razrešili. Po ponovni spremembi režima so ga septembra 1935 imenovali nazaj na župansko mesto in na tem položaju je ostal do okupacije aprila 1941. Pri svojem delu si je uspel zagotoviti podporo vseh političnih skupin v občinskem svetu.

V dveh županskih mandatih dr. Alojzija Juvana so izvedli veliko projektov, ki so mestu Maribor v trajni ponos, na primer letno kopališče na Mariborskem otoku, Vurnikova delavska kolonija, ureditev pobreškega pokopališča in odprtje Pokrajinskega muzeja v mestnem gradu. Začeti so bili tudi številni drugi pomembni projekti, na primer gradnja relejne radijske postaje na Teznem, gradnja poslopja II. gimnazije in ureditev osrednje mestne tržnice na Vodnikovem trgu. V času njegovega županovanja je imela posebno vlogo tudi socialna politika. Pri tem je treba posebej izpostaviti Pomožno akcijo za siromašne sloje mesta Maribora, ki so jo kot obliko solidarnosti med Mariborčani ustanovili zaradi posledic napredujoče svetovne gospodarske krize in pozneje še eskalacije druge svetovne vojne. V dobi županovanja dr. Alojzija Juvana tako pridejo v mestni občini Maribor do izraza sposobnost sprejemanja konsenza, socialni čut in uravnoteženi občinski proračuni.

Juvanov čas je bil čas svetovne gospodarske krize in eskalacije druge svetovne vojne. Monografija mag. Maksimiljana Frasa predstavi, kako so se takrat spopadali s krizo in globinsko osvetljuje vse preslabo poznana trideseta leta na Slovenskem. Na primeru dr. Juvana poskuša v širšem prostoru zbuditi zanimanje za številne druge po krivici pozabljene predvojne ugledne osebnosti. S pogostim tematskim in vsebinskim zumiranjem iz mikro ravni na makro raven ter spet nazaj pa knjiga presega oznako biografija in je hkrati izjemno detajliran pregled zgodovine mesta Maribor v 30-ih letih ter zelo obsežen pregled zgodovine političnega katolicizma v Dravski banovini v tem času. Knjiga bralcu postreže s številnimi zanimivimi novimi razkritji, med katerimi ne manjkajo niti pikantne afere, opisi skoraj uresničenih velikih predvojnih gradbenih projektov, nekatere nove podrobnosti iz življenja med vojno izgnanih Slovencev in še marsikaj, zaradi česar je knjigo vredno vzeti v roke.


415 strani, 108 slikovnih prilog, kazalo imen, kazalo slik, format 17 x 25 cm, integralna vezava, 2013

ISBN 978-961-93474-0-9 (EPOS)

Knjiga je dostopna v vseh bolje založenih knjigarnah. Lahko jo naročite tudi pri nas.

Mogoče jo je naročiti tudi v spletnih knjigarnah Emka in Galarna.